top of page

Rechtsgebieden

Informatie klachten- en geschillenregeling.


Het wettelijk toezicht en het tuchtrecht waarborgt een correct beroepsmatig handelen van advocaten. Klagen kan alleen via het tuchtrecht (Deken van de Orde van Advocaten, Raad van Discipline en het Hof van Discipline) een lange en voor alle betrokkenen een vervelende weg.


Via de geschillencommissie kunnen klachten eenvoudiger, sneller en meer cliëntgericht worden afgedaan. Getracht wordt bovendien om een oplossing te vinden voor het probleem. Ons kantoor neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling advocatuur.


Indien u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of de hoogte van de declaratie dan kunt u uw bezwaren bij ons kenbaar maken en wel binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding is. Wij zullen in onderling overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem trachten te vinden.


Indien u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of de hoogte van de declaratie dan kunt u uw bezwaren bij ons kenbaar maken en wel binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding is. Wij zullen in onderling overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem trachten te vinden.


Indien de Geschillencommissie een oordeel heeft gegeven is dit oordeel definitief; er is geen beroep of bezwaar mogelijk; ook kan de zaak niet meer aan de gewone rechter worden voorgelegd.

bottom of page