top of page

Rechtsgebieden

De rechtsgebieden waarvoor u onze juridische hulp inschakelt

Wudka Advocaten voert een algemene praktijk. Als u een (zakelijk) geschil heeft met een persoon of onderneming valt dit onder de noemer van het recht.


De navolgende rechtsgebieden: 

  • Bestuursrecht:

geschillen met sociale verzekeringen en voorzieningen en de gemeente vallen hieronder. Dus betreffende o.a. arbeidsgeschiktheid, werkeloosheid e.d., zie verdere uitleg.

  • Familierecht

Niet alleen de afwikkeling rondom echtscheidingen zowel op nationaal als op internationaal niveau, ook omgangskwesties en alimentatieregelingen vallen hieronder. Zie verdere uitleg.

  • Huurrecht

woon- en bedrijfsruimte: bijvoorbeeld als uw verhuurder in gebreke blijft.

  • Strafrecht

als u beschuldigd wordt van een strafbaar feit, zie verdere uitleg.

  • Civiel recht

als de partij waarmee u een (contractuele) afspraak heeft zijn verplichtingen niet nakomt, of bijvoorbeeld een onrechtmatige daad tegen u heeft gepleegd.

  • Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht

dit valt onder het immigratierecht en omvat kwesties met mensen die geen Nederlandse nationaliteit hebben, zie verdere uitleg.

bottom of page