WUDKA ADVOCATEN

In dringende gevallen 24/7 bereikbaar

Strafrecht

Strafrecht

Een echtscheiding is ook mogelijk op gezamenlijk verzoek. In dat geval vraagt u samen of één advocaat u beiden kunt bijstaan hierbij. Wij zullen beoordelen of dit in uw situatie mogelijk en in uw belang is. Wij bespreken in onderling overleg het echtscheidingsconvenant en indien van toepassing het ouderschapsplan met daarin alle afspraken die u binnen het kader van uw echtscheiding samen moet maken.

Als blijkt dat u onschuldig bent, dan kunt u mogelijk aanspraak maken op schadevergoeding. Uiteraard helpen wij u dan ook graag bij het indienen van een verzoek tot schadevergoeding.