top of page

Strafrecht

Strafrecht


Een echtscheiding is ook mogelijk op gezamenlijk verzoek. In dat geval vraagt u samen of één advocaat u beiden kunt bijstaan hierbij. Wij zullen beoordelen of dit in uw situatie mogelijk en in uw belang is. Wij bespreken in onderling overleg het echtscheidingsconvenant en indien van toepassing het ouderschapsplan met daarin alle afspraken die u binnen het kader van uw echtscheiding samen moet maken.


Wij verlenen rechtsbijstand in elke fase van het strafproces: de aanhouding en voorlopige hechtenis, de vervolging in eerste aanleg, het hoger beroep bij het gerechtshof en het cassatieberoep bij de Hoge Raad.


Als blijkt dat u onschuldig bent, dan kunt u mogelijk aanspraak maken op schadevergoeding. Uiteraard helpen wij u dan ook graag bij het indienen van een verzoek tot schadevergoeding.

bottom of page