top of page

Tarieven

Tarieven


Indien u geconfronteerd wordt met een juridische probleem, bijvoorbeeld met een dagvaarding in een strafzaak, of er dreigt ontslag, dan vindt u het natuurlijk fijn als u terecht kunt bij een juridisch professional, zonder dat u daarvoor meteen kosten hoeft te maken.


Gratis intakegesprek


Bij ons kantoor is dat mogelijk. U neemt dan contact op met ons kantoor en vervolgens plannen wij een gratis en geheel vrijblijvend intakegesprek met u. Tijdens dat intakegesprek wordt uw juridisch probleem besproken en wordt tevens een eerste inschatting gemaakt van de haalbaarheid van de zaak (voor zover dat natuurlijk mogelijk is) en daarbij wordt meteen gekeken wat de eventuele kosten voor een procedure voor u zullen zijn. Daaronder vallen natuurlijk tevens de advocaatkosten.


Toevoeging


Ons kantoor werkt vaak op toevoegingsbasis, ook wel ‘pro deo’ genoemd. Wij dienen dan een aanvraag in bij de Raad voor Rechtsbijstand in Den Bosch en die beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Afhankelijk van uw inkomen legt de Raad voor Rechtsbijstand u een eigen bijdrage op. Indien u op of onder het sociale minimum zit, kunt u (afhankelijk van de gemeente waarin u woont) voor deze eigen bijdrage tevens aanspraak maken op bijzondere bijstand. De rechtsbijstand is voor u in zo’n geval kostenloos!


Uurtarief / fixed fee


Mocht uw inkomen te hoog zijn voor een toevoeging, dan werken wij natuurlijk ook op basis van een uurtarief. Deze tarieven zijn beslist concurrerend, omdat wij bij het bepalen van het uurtarief in een zaak rekening houden met het belang van de zaak en met uw inkomen. Soms is het mogelijk om een vaste prijs (fixed fee) af te spreken voor alle werkzaamheden in een bepaalde zaak. Wij maken graag een persoonlijke afspraak met u om één en ander voor u te verduidelijken.

bottom of page